Empresa-Concepto

Slogan

Da investigación ao desenvolvemento dun novo concepto de negocio

Empresa-Concepto

O programa Empresa-Concepto, impulsado polas universidades galegas de Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña, e polo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pon a disposición destes centros de investigación os recursos financeiros e humanos que posibilitan a creación de empresas de base tecnolóxica xurdidas de resultados de investigación.

Este programa está financiado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Traballo e Benestar.

Copyright © Empresa-Concepto.

Opcions